Tábory ČCE Zlín

O nás

Jsme skupina lidí, která se rozhodla na základě četných dřívějších zkušeností dělat příměstské tábory pro děti.

Všichni jsme členové ČCE (Českobratrské církve evangelické) ve Zlíně. Náš tým se skládá v rámci civilních zaměstnání z řad učitelů, psychologa, administrativních pracovníků, techniků a mnoha studentů středních škol.

Mnozí z nás již vedli tábory jak příměstské, tak pobytové - např. ve spolupráci s Unií Kompas ve Zlíně, Royal Rangers a dalšími organizacemi souvisejícími s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.