Tábory ČCE Zlín

Denní rozvrh tábora

Tábor začíná v pondělí v 8.15 hodin – s sebou láhev na pití.


7.00–8.15 zajištěno hlídání dětí, neorganizovaný program
8.15 zahájení
8.30–9.15 tematický program
9.15–9.30 ovocná svačina
9.30–12.00 velká dopolední hra
12.00–13.00 oběd
13.00–14.00 klidové aktivity podle zájmu dítěte
14.00–14.15 odpolední svačina
14.15–16.00 velká odpolední hra
16.00 zakončení
16.00 - 17.00 zajištěno hlídání dětí, neorganizovaný program